Medisch Info Nieuws   |  Artikelen   |  Categorieën
Medisch Info

Leerlingen worden te veel verleid tot ongezond eten op school

Uitgegeven op 13-01-2010 16:14

DEN HAAG - Het Voedingscentrum roept ouders op om tijdens de komende open dagen van de middelbare scholen kritisch te kijken naar het eten en drinken in de schoolkantine. De ouders kunnen namelijk invloed uitoefenen op de schoolleiding om het eten en drinken in de schoolkantine gezonder te maken.

Schoolkantines verleiden tot ongezond eten

Uit onderzoek uitgevoerd door IPM KidWisem onder 458 leerlingen van groep 8 van de basisschool, de brugklas, de tweede en derde klas van de middelbare school blijkt dat leerlingen op de middelbare school meer snoepen en meer frisdrank drinken dan leerlingen op de basisschool. De kinderen geven aan verleid te worden door het ongezonde aanbod in de kantine.

Invloed ouders

Ouders hebben veel invloed op wat hun kind op school eet of drinkt. Zij kunnen ervoor zorgen dat hun kind gezond eet op school door hun kind een gezonde en lekkere lunch mee te geven. Ook kunnen zij invloed uitoefenen op de schoolleiding om het aanbod in de kantine gezonder te maken.

Brugklassers

Brugklassers lijken nog het meest open te staan voor verandering van hun eetgedrag op school. Scholen zouden hierop in kunnen spelen door het aanbod in de kantine aan te passen en in de brugklas meer aandacht te besteden aan gezond eten.

Bron: Voedingscentrum Categorie: Voeding en diëtetiek

Meer Voeding en diëtetiek nieuws
Laatste Medisch nieuws

Best bekeken artikelen

Actieve forum onderwerpen

Medischinfo.nl