47152 (+210) Corona meldingen
11782 (+11) Ziekenhuis opnames
6005 (+15) Overleden personen
Update: 05-06-2020
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame
https://www.medischinfo.nl
Rapportage 05-06-2020:
Vandaag zijn er 229 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 11 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 15 personen als overleden gemeld.

Nieuwe besmettingen
Er waren 229 nieuwe bevestigde besmettingen en het RIVM corrigeerde 19 eerdere meldingen, hierdoor nam het totaal aantal Nederlanders positief getest op het coronavirus toe met 210 tot 47152. Met 21 nieuwe besmettingen waren er in de gemeente Rotterdam de meeste nieuwe besmettingen afgelopen dag. Als er gekeken wordt naar aantal besmettingen per inwoner, dan vonden in de gemeente Montferland de meeste nieuwe besmettingen plaats de afgelopen dag, namelijk 13.9 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Nieuwe ziekenhuisopnames
Het RIVM meldt 11 nieuwe ziekenhuisopnamen en corrigeerde 0 opnames. Daarmee stijgt het totaal aantal ziekenhuisopnamen met 11 tot 11782. Een dag eerder steeg het aantal ziekenhuisopnamen met 12.

Nieuwe sterfgevallen
Er werden 15 nieuwe sterfgevallen bekend gemaakt, en er werd gecorrigeerd met 0. Het officiële dodental nam toe met 15. Daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland door Sars-Covid-19 op 6005. Gisteren nam het aantal sterfgevallen toe met 13.

Correctie gegevens
Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen dag positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Ook vinden er dagelijks correcties plaats. Indien er correcties zijn bij het RIVM dan is de stijging van het totaal aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of sterfgevallen t.o.v. gisteren niet gelijk aan het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames of sterfgevallen van de afgelopen dag. Voor de volledigheid vermelden wij beide gegevens, net als het aantal correcties. (voor meer informatie over het verschil, link & artikel volgen).

Ga naar Corona kaarten Nederland

Corona kaarten van Nederland
Gegevens per gemeente

Corona Kaarten van Nederland
Gegevens per GGD regio

Test versie van kaarten en grafieken over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Nog beperkt aantal kaarten. Legenda nog niet optimaal per kaart. Geen handige links. Grafieken per gemeente en provincie komen nog. Net zoals duidelijkere en betere tabellen. Opmerkingen: mail me.

Laatste RIVM update verwerkt: 05-06-2020

Rechts of onder